Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.fit-factor.bg
Използването на този магазин и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб магазинwww.fit-factor.bg си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, променените условия ще бъдат публикувани на страницата.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между www.fit-factor.bg уебсайт за електронна търговия, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ или КЛИЕНТИ на електронния магазин.
 • www.fit-factor.bgе уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки
 • ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да сключват договори за покупка и доставка на предлаганите стоки с регистрация и създаване на профил или директно във формата за незабавна поръчка.
 • При поръчка КЛИЕНТА се задължава да плати цената на стоката и разходите за доставка според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки, както и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
 • ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените на предлаганите стоки, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
 • При липса на наличност от заявена стока ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения имейл адрес или на посочения телефон.
 • При посочени неверни данни - сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за допуснати технически грешки и неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.
 • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.
 • ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоката сам или чрез трети лица, подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка, в някои случаи е възможно доставката да бъде иzвършена на части. (прим. две отделни пратки).
 • ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, включително и за увреждане на здравословното състояние на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
 • КЛИЕНТЪТ има право да откаже получаването или да върне стока в следните случаи:
1. Aко доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.
2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него сума, когато:
 • Стоката има съществен скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок до 48 часа от получаването на стоката.
 • В случаите на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ, КЛИЕНТЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде отворена и са спазени следните условия:- Запазен добър търговски вид. - Запазена оригинална опаковка. - Транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на клиента.
3. Ако при транспортирането стоката е повредена.
4. Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок до 48 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.
- Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката. При отказ за получаване се съставя констативен протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
- При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
 • Възстановяване на заплатената сума
 • Заменяне на стоката с нова
 • Отбив от цената
5. Разопаковани и/или отворени от КЛИЕНТЪТ хранителни добавки и/или храни за спортисти не подлежат на подмяна или връщане.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 • ДОСТАВЧИКЪТ полага необходимите грижи за защита на личните данни на КЛИЕНТА, (съгласно Закона за защита на личните данни), които са му станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни данни.
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на КЛИЕНТА за целите, предвидени в настоящият договор.
 • ДОСТАВЧИКЪТ има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на КЛИЕНТА, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес:sales@fit-factor.bg.
 • ДОСТАВЧИКЪТ има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението му при използването на електронния магазин.
  ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
  Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 1. Наименование на Доставчика:

Фит-фактор-ЕООД-112668695
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност №BG 112668695

 • 3.Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Пазарджик, област Пазарджик, ул.Иван Вазов 7 4. Данни за кореспонденция: гр. Пазарджик, област Пазарджик, ул.Иван Вазов 7. Email:info@fit-factor.bg, тел: +359 879 677 886 5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 345935 6. Надзорни органи:
-Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg,kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg- Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3,4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg- Комисия за защита на конкуренцията,
Адрес: гр.София 1000, бул. "Витоша" №18, Телефон: (02) 935 61 13 Факс: (02) 980 73 15 Уеб сайт: www.cpc.bg.
За неуредените в този договор въпроси, се прилагат законите на Република България.